حسنعلی حاتمی

فعالیتهای اختصاصی

شهید مفقودالاثری که توسط سایت بچه شیعه شناسایی شد

سلام علیکم مرداد1396 برای فعالیت رسانه ای من ماه پُربار و پربرکتی بود به دو دلیل یکی همان بی بی کنیز همان مادری که در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان زندگی میکند که خداوند او را سر راه ما نهاد و توانستیم کمک کوچکی انجام دهیم و دیگری همین…

ادامه
دکمه بازگشت به بالا