جمهوری اسلامی

یادداشت مدیر و مسئول

جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شده و ارزش حمایت و دفاع ندارد

بدون مقدمه و بدون معطلی عرض می کنم دولت و حکومت جمهوری اسلامی دیگر ارزش حمایت ندارد حیف عمر و جوانی ام که در جهت دفاع از ارزش ها و آرمانهای جمهوری اسلامی تلف شد بیش از ۴۸ ساعت در بدترین وضعیت در سرمای آبان ماه گوشه خیابان بودیم یک…

ادامه
یادداشت مدیر و مسئول

این افراد در حکومت جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند

پایگاه فرهنگی مذهبی بچه شیعه : خیلی مختصر و کوتاه بخواهم تجربه ام از ۱۴ سال فعالیت رسانه ای و فرهنگی عرض کنم و برایتان از مشاهداتم طی این چهارده سال فعالیت رسانه ای بگویم به همین مقدار اکتفاء میکنم که افراد سالم  (جسمانی و روحی و روانی و اخلاقی)…

ادامه
دکمه بازگشت به بالا